HSO!

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan där bl a RSMH ingår.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Västernorrland, representerar i olika råd, såsom Vägverket Region Mitt, Brukarrådet-hjälpmedel, Hörselrådet samt Försäkringskassan.

Vägverket representeras av Angelika Björnfot-Norlin, i rådet diskuteras bl a trafikmiljön, handikappanpassning av kollektivtrafiken mm.

Brukarrådet representeras av Roland Arthursson, i detta råd diskuteras hjälpmedel, sortimentet, servicefrågor mm.

Hörselrådet representeras av Alf Sjögren, där diskuteras bl a tolktjänsten, texttelefon, kommunikation på sjukhusen mm.

Försäkringskassan representeras av Alf Sjögren, där diskuteras bl a rehabilitering, rehabiliteringsersättning, arbetsskador mm.

Om du har frågor som berör dessa olika råd, skriv ner det, skicka eller faxa in det till HSO-kansliet, det går också bra att ringa, så vidarebefordras era frågor till resp representant i de olika råden

Tel/Fax 0611-187 70

Taltidning i Västernorrland

På uppdrag av landstinget presenterar nu Mona Quick ett förslag som hon vill ha in synpunkter på före 15 september 2005. För intresserade finns det möjligheter att beställa materialet via telefon 0611-80000.
Synpunkter på remissen lämnas till Synskadades riksförbund i Medelpad och Ångermanland.
FUB Örnsköldsvik, FUB Sundsvall. FMLS; HSO och DHR Sundsvall.

Neurologiskt Handikappades Riksförbund                                                             Förslag till program

NHR inbjuder till konferens i samarbete med Härnösands folkhögskola

REHABILITERING – VÄGEN TILL ETT BÄTTRE LIV

PLATS: Härnösands Folkhögskola, Murbergsv. 32

Fredag den 5 oktober kl. 12.30 – 17.00

Lunch serveras från kl. 11.00 – 12.30, kostnad 80 kr meddela specialkost

12.30-14.00  Hur likvärdig är rehabiliteringen i vårt län?

Hur ser rehabiliteringen ut för ung som gammal och som bor i Västernorrland om man drabbas av Neurologisk funktionsnedsättning.

Medverkande: Personal från GerRehab, Primärvårdsrehab, Medicinrehab mfl

Ex på medverkande: Hälso-och sjukvårdsdirektör Margareta Rödén, Primärvårdschef Bo-Göran Danielsson,  Överläkare Torgny Jarl, Överläkare Grajnert eller Helminiak från Neurologen. Anna Högbom fr. neuroteamet.

Österåsens Verksamhetschef PeterHollbrink

14.00 – 14.30 Paus /kaffe och smörgås, musik

 14.30 Patientens roll i rehabplanen. Projektledare Lasse Winborg NHR

Hur mycket vill landstingspolitiker satsa på neurologisk rehabilitering?

16.00 Öppen diskussion med politiker från Landstinget, majoriteten och minoriteten samt deltagare

Avslutning: 17.00

Moderator: Anders Bergman Härnösand

Anmälan: senast den 20 sept. till pia.harnosand@telia.com  0611-71315, 076-7924283,  hso@harnosand.org  0611-18770

Kostnad: 60 kr

VÄLKOMMEN!                                                         

NHR VÄSTERNORRLAND