Vad är RSMH!

RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en intresseorganisation för patienter, och före detta patienter inom psykiatrisk vård och andra som arbetar för en reformerad psykiatri.

RSMH:s verksamhet utgår från alla människors lika värde. Varje människa har grundläggande känslomässiga, sociala och kroppsliga behov. Människan lever i ett samspel med sin sociala omgivning. Det innebär att hon också har förmåga att påverka sitt eget och andras liv!

RSMH arbetar för:

Två av våra viktigaste arbetsuppgifter är Kamratstöd och Intressepolitik.
De flesta av våra medlemmar har varit vårdobjekt. Genom arbete i och för RSMH kan de återerövra sina liv. Inse att de är värdefulla och att de behövs.

Kamratstöd

är det primära inom all RSMH-verksamhet. Våra lokalföreningar är levande exempel på, hur man kan bryta isolering och skapa handlingskraft och gemenskap.
I RSMH är man en i gänget med samma rättigheter som alla andra. Där finns en kamratskap och uppriktig värme - man bryr sig verkligen om varandra.

Självhjälpsgrupper

är en form av kamratstöd. De skapar ett nytt socialt nätverk med människor som tar hand om varandra när de mår dåligt. Nätverket blir ett komplement till psykiatrin och är ett oslagbart sätt, att bibehålla och stärka autonomin - känslan av att behålla kontrollen över sin livssituation, känslan av att man själv har styrkan att styra sitt liv.

För att få mer information gå till RSMH Riksförbundets hemsida!

 

                               
Skriv gärna i vår gästbok!        Maila oss gärna!