Rapporter från kurser, konferenser mm!

 

 

Rapport från förbundskongress 8-10 maj 2015

Alla möttes vid cityterminalen i Stockholm där vi hämtades med bussar till Hagabergs folkhögskola. Vi tilldelades rum samt bjöds på fika med smörgås.
Efter det blev det Kongressregistrering.
Jimmie Trevett öppnade Kongressen. John Stauffer höll sedan ett gästanförande om                    
arbetet med Civil Rights Defenders, Sveriges internationella människorättsorganisation, som försvarar mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

Efter det började Kongressförhandlingarna, som varade till middagen kl 17:30. Efter middagen fortsatte Kongressförhandlingarna fram  till kl 19:30.

Lördagen inleddes med frukost och sedan delades vi in i arbetsgrupper. Själv deltog jag i Medlemsvärvning som leddes av Jonas Andersson. Många intressanta åsikter kom fram om hur vi får fler medlemmar samt om hur vi behåller ”gamla medlemmar”
Direkt efter det fortsattes kongressförhandlingarna, fram till en kort kafferast på en halvtimme, då förhandlingarna fortsatte fram till lunch.

Förbundsstyrelsen drog tillbaka sitt förslag om centralregister, och i fortsättningen får varje förening sköta sina register själva. En förening får ha en minimiavgift på 100 kronor och 60 kronor betalas tilll förbundet, samma som tidigare alltså.

Per-Olof Tiger valdes in i beredningsutskottet och dom fick under kongressen ett uppdrag där just frågan om ändring i stadgeförslaget skulle ändras så att det passade.

Efter det valdes Jimmie Trevett om till förbundsordförande. Per-Olof Tiger blev också invald i förbundsstyrelsen som ordinarie ledamot.

Under söndagen så gick vi igenom ett kongressuttalande, Principprogrammet, Verksamhetsinriktningen samt ”Kvalitet på dina villkor”.

Vi avslutade kongressen kl 13 då bussar avgick till Stockholm och vi startade hemresan.

Kongressen var intensiv, men mycket givande.
Solveig Westling
Sekreterare.

Rapport från förbundsrådet

Det var fina dagar vi var ca 35-40 st. Det var de vanliga punkterna medmötesprotokolls"grejer".
Distriktsrapporter från de olika föreningar, vad de arbetar med och hur de känner/upplever tillgänglighet till akutvård, Socialpsykiatrin utvecklas, Personligt ombud upplevs väldigt olika i landet.
En gemensam RSMH-dag över hela landet 21 september2013. Tore Hansson jobbar på det. En kontaktperson i varje distrikt är utsedd. Tore är för vårt distrikt.
Psykiatrilagsutredningen presenterades men den har förbundet en del synpunkter på.

Kerstin Karlsson

 

 

 

Rapport från kurs för Distriktsstyrelseledamöter i Backe 2-4 maj 2012

 

Kursen gick ut på att ge en inblick i hur avdelningarna, distriktet och förbundet arbetar.

Syftet var också att göra en enkel planering för distriktets arbete.

 

Kursen började den 2 maj med lunch och inkvartering. Efter lunchen samtalade vi och fick lite information.

Vi samtalade lite om föreningen i Ånge, som ju ej har någon representant i distriktet, där vi bestämde att begära in en verksamhetsberättelse från föreningen.

Vi bestämde också att distriktet måste försöka hjälpa Härnösandsföreningen, att få en fungerande verksamhet och att försöka värva medlemmar.

Under kursens gång fick vi information om Inspirationsdagar i Backe den 28-29-30 maj. Vi tog kontakt med Marianne Uddenberg på förbundet då vi genast fick 4-5 nya anmälda från vårt län.

Tore Hansson informerade lite om förbundet, och där kom det fram att många föreningar glömmer att rapportera om aktiviteter som de har, och därför också ofta inte får någon som helst ersättning, samt att det inte framkommer i någon statistik, vad som görs ute i föreningarna.

Tore gav också information om ”Passet” i Sollefteå, ett projekt som förbundet ej vill ha kvar längre. Tore vill därför ha med sig Esko Alt den 9 maj. Vi krävde att då måste Esko få mer information om vad det handlar om. Några var negativt inställda till Annika Bostedt inom distriktet. Hon är nu tillfälligt anställd av förbundet, för just detta projekt.

Anne-Sofie Höij rapporterade om det nya sättet att behandla psykospatienter, utifrån ett modernt, evidensbaserat arbetssätt som har sin grund i ”Case Manegement” metodiken. Detta i enlighet med rekommendationerna i Nationella riktlinjer för psykossjukdomar.

Det bestämdes också att de personer som får uttala sig gentemot Landsting, samt övriga instanser för RSMH-distriktet är Esko Alt, Rune Edström samt Anne-Sofie Höij.

Eftersom distriktet de senaste åren har haft svårt att få ihop en valberedning, så bestämde vi efter förslag från Sundsvall, att Kramfors som första förening har ansvar för valberedning under året, sedan går det över till Sollefteå, Sundsvall osv i bokstavsordning.

Ett bra hjälpmedel i föreningsarbetet är Föreningsboken från Bilda förlag. Det finns en serie för varje funktionär.

Tore tipsade också om RSMH-dagen den 1 september, där föreningarna kan ha exempelvis öppet hus.

Alla tyckte att veckan varit bra, med god mat och god samvaro. Kändes också viktigt att vi fick lära känna varandra bakom namnet.

Solveig Westling

Sekreterare

Rapport från förbundsrådet

Till Förbundsrådet  var styrelsen + 18 ombud.
Det var mycket som avhandlades dels ekonomi samt hur arbetet på de olika distrikten ser ut.
jerry Eriksson informerade om arbetet i Psykiatrilagsutredningen.
I Mölndal arbetar men med något som kallas Sviktboende Det är för brukare som blivit vräkta eller skall ut i eget boende som får träna i att klara hur det är att bo i eget boende med ekonomi hänsyn till grannar och omgivning. 
På distrikten ser det väldigt olika ut hur det fungerar med föreningar en del har bra samarbete med kommun och psykiatrin.
En del har bra fungerande brukarråd, boendestödjare och på andra håll skär man ned.
Det är också olika hur man samarbetar med olika  organisationer HSO, NSPH och liknande .
Det var intressant men också mycket arbetsamma dagar.
 
Hälsningar Kerstin