Tidningen Revansch!

REVANSCH!

Alla kommer i kontakt med människor som mår psykiskt dåligt. I tidningen Revansch!, som ges ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), som är ett partipolitiskt obundet och religiöst neutralt förbund, berättar vi om hur det är att leva med psykiska problem.

I reportage-, artikel och debattform skriver vi om den service, stöd och vård som samhället erbjuder. Det gör vi ur ett kritiskt perspektiv. Och när vi stöter på något bra lyfter vi givetvis fram det. Brukarens perspektiv står alltid i fokus.

Önskereportaget: Renata Chlumska

Bättre privatekonomi underlättar återhämtning

Lycklig trots många års sjukdom

Ledaren: Kommunerna tar inte sitt ansvar

Läs om detta i Revansch!

Vården skall förbättras genom ett ökat samarbete. Det föreslår Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som nu kommit överens om ett förslag med ett flertal åtgärder för att förbättra samarbetet kring medicinskt färdigbehandlade patienter. Bland annat skall läkare ha ett tydligare ansvar för att vårdplan upprättas mellan patient och berörda vårdgivare när patienten skrivs ut från sjukhuset.

Aktuell litteratur

Att hantera motsättningar mellan "sanningar" som forskningen kommer fram till och patientens egen upplevelse, är en utmaning för den psykiska forskningen: Psykologen Alain Topor är aktuell med sin bok: "Återhämtning vid svåra psykiska störningar". Boken bygger på hans doktorsavhandling: "Managing the contradiction - Recovery from servere mental illness".16 personer intervjuas i boken. Merparten av de intervjuade hade diagnosen schizofreni och hälften var kvinnor och hälften män.

Boken ges ut av bokförlaget (Natur och Kultur)
"Utdrag ur en artikel i tidningen Revansch nr 6 av Tommy Engman".

Specialpris för REVANSCH! läsare

Rättshandboken Psykiskt funktionshindrades ställning i samhället av 

Anders Printz

221 kronor (Bokhandelspris 321 kronor)
Gäller t o m augusti

Psykiskt funktionshindrades ställning i samhället av Anders Printz beskriver översiktligt lagar och regler som kan beröra psykiskt funktionshindrade. Boken syftar till att ge personer utan juridisk utbildning grundläggande kunskaper om hur svensk rätt har kommit att tolkas och tillämpas när det gäller denna grupp.

Anders Printz är förbundsjurist inom RSMH och leder förbundets "Rättsprojekt" som syftar till att stärka psykiskt funktionshindrades ställning.

Beställning görs till: RSMH, "Beställning" Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten.

Prenumerera redan idag! 150 kr/år för 6 nr
RSMH, Box 15094, 104 65 Stockholm
Tel: 08-772 33 60, Fax: 08-772 33 61
Postgiro: 40 62 92-3

Författarinnan Kerstin Thorvall om Revansch!

Revansch!
tvättar bort den bibliska skammen

Min pappa var tokig. Det var inte bra. Det var något att skämmas över. Han dog 1936. Det hjälpte inte. Vi fortsatte att skämmas och så var det ju skräcken att jag, det vill säga dottern. Och visst hamnade också hon på psykiatrisk klinik (som det döpts till. På hans tid hette det SINNESSJUKHUSET).

Man satt drogad och snäll på en stol och väntade på maten. Eller doktorn. Maten kom nog. Det var mera osäkert med doktorn.

I dagrummet sa en herre som var direktör. "På jobbet tror dom att jag är på långsemester på Mallorca". Och den söta flickan med andnöd viskade: "Det är klart att man inte törs säga att man varit här."

Tidningen Revansch! bör ha som sin främsta uppgift att tvätta bort denna bibliska skam som fortsätter att vidlåda sinnets sjukdomar. Vem som helst kan bryta ihop. Det ska vara tillåtet. Det ska aldrig, aldrig vara något att skämmas för. Det ska inte heller vara finare att vara kirurg än psykiater.

Tidningen Revansch! borde finnas på alla arbetsplatser och damfriseringar. Och varför inte också i stolsfickan på såväl tåg som flyg?

Revansch!
- Din chans

Psykiskt utsatta människor har fått lida oförskyllt i samhället i alla tider. Men ett samhälle är hårdast mot dem som har det svårast, är varken demokratiskt eller människovärdigt för någon. Målen för RSMH:s Revansch! är att gå emot de segaste och mest tillåtna av fördomar och förtryck, för att ge chansen åt dem som så länge varit nedtystade. De behöver stor plats bland oss alla. Alla dessa röster ska höras för allas vår välfärd.

Du kan prenumerera på tidning REVANSCH för 150:- per år, eller bli medlem i närmaste RSMH-förening så får du tidningen automatiskt.