RSMH Västernorrland
   Skönsbergsvägen 19 F, 856 45 Sundsvall. Tel sekreterare: 070-6026892,
   Ordförande: Per-Olof Tiger 070-6906691 el. 070-6906700. Kansliets öppettider är
   M, O och F kl 10-13

 
Ny sida 4
               RSMH Västernorrland
   Skönsbergsvägen 19 F, 856 45 Sundsvall. Tel sekreterare: 070-6026892,
   Ordförande: Per-Olof Tiger 070-6906691 el. 070-6906700. Kansliets öppettider är
   M, O och F kl 10-13