RSMH Västernorrland
   Skönsbergsvägen 19 F, 856 45 Sundsvall. Tel sekreterare: 070-6026892,
   Ordförande: Per-Olof Tiger 070-6906700