Reportage från Nordisk sommarsamling 2002 på Sundhetshögskolan Diget Danmark.

Från Invigningen

Årets sommarsamling på Sundhets Högskolan Diget på Jylland, var en positiv vecka för oss med olika varierande program.
Sommarsamlingens ledstjärna var "Fysisk och Psykisk sundhet".

De nio svenska deltagarna sammanstrålade på Göteborg C för vidare transport till färjan, som skulle föra oss över till Frederikshavn. Vid framkomsten till Frederikshavn hämtades vi av en buss som skulle föra oss till Sundhetshögskolan för inkvartering.

På måndag som på alla dagar av vistelsen väcktes vi kl 6.45 av en vänlig röst i högtalare som fanns på alla rum.
Likaså var det samling kl 7.15 varje dag ute på gården för en morgonpromenad ned till stranden där man kunde ta ett morgonbad om man ville innan frukosten.
Ledarmöten samt gruppmöte hölls mellan 8.30-9.30.
Varje morgon kl 9.30 samlades deltagarna i "Pyramiden", en aula, för att sjunga och lyssna på musik under ledning av sång- och musikpedagoger från skolan.

Officiella invigningen var på måndag förmiddag. Invigningstalare var SINDS:s ordförande fru Djörup som hälsade oss välkomna och hoppades att vi skulle få en fin och minnesrik vecka på skolan. Efter talet hissades den gemensamma flaggan samt respektive lands flaggor under det att de olika nationalsångerna sjöngs.
Ett föredrag om Skagens historia hölls, där man bl a berättade om de kända Skagenmålarna inför museibesöket på eftermiddagen.
Efter besöket på Skagenmuséet åkte vi till "Grenen" ett märkligt naturfenomen, där det finns en markant gräns där två hav möts, Kattegatt och Skagerack.
På kvällen hölls ett föredrag om "Handikapparbete i andra länder".
Föredragshållare var Hans Wulvsberg, DSI DSI (motsvarar svenska HSO) som har varit i Uganda och studerat den verksamhet som DSI driver där.
Man har bildat en förening för de många utstötta som finns där med hjälp av pengar från Finland.
Hans berättade att föreningen brottades emot de schamaner och medicinmän som finns där. De menade att föreningen Tar deras "kunder".
Föreningen är mycket livaktig och det kommer en jämn ström av människor som söker sig dit. Man arbetar mycket med de som lider av psykisk ohälsa och försöker hjälpa dom att komma till rätta med deras problem.
Föreningen har möjlighet att hjälpa till i sjukvård, där finns också en kurator som kan hjälpa till.
Hans berättade att det tog 3 år att bygga upp verksamheten i Uganda.

På tisdagen var det valfria ämnen. Man hade cykelturer i Digets omnejd med lånad cykel, man kunde vara med på en vandring på Digets naturstig, ridning på islandshästar, samt ett program: "Din kropp i rörelse och balans". Det fanns även kreativa aktiviteter som porträttmåleri, landskapsmålning i akvarell samt glasmålning på ugnsbränt glas.
Dessa aktiviteter återkom sedan både på torsdag och fredag förmiddag och eftermiddag så att alla hade chans att prova på de olika ämnen som fanns. Ledare för aktiviteterna var skolans lärare.
på kvällen besöktes Råbjergs kyrka där det hölls en kvällsandakt.
Råbjergs kyrka ligger i utkanten av de sanddyner som vandrar in mot land. Byn är begravd under sanden, så även en del av kyrkogården.
Underhållningen på kvällen stod Norge och Sverige för, med sång och allsång.

På onsdag var det en busstur till Fårup Sommerland med medhavd lunch. Fårup Sommerland motsvarar ungefär Skara Sommarland i Sverige med olika aktiviteter för familjer. Det som skiljer var att alla aktiviteter där var gratis och ingick i biljetten.
Många föredrog att utnyttja de förnäma badanordningarna som fanns där eftersom det var en mycket varm dag.
På kvällen var det underhållning av Den Svenskfinska och Finska gruppen med sång och musik samt frågesport.

Torsdag var det Volleybollturneringar mellan länderna samt de ovannämnda aktiviteterna med friskvård och kreativa ämnen.
På kvällen hade vi den sedvanliga avslutningsfesten med utdelning av gåvor och tal till värdlandet.
Efter banketten var det dans till levande musik.

På fredagen gjordes en shoppingtur där man kunde välja om man ville åka till Frederikshavn eller till Skagen.
På kvällen var det en utvärdering av lägret.
Efteråt underhållning av Färöarna och Danmark, varefter medaljer och diplom utdelades till lägerdeltagarna.
Färöarna vann volleybollturneringen och tilldelades vandringspriset i år.