Nordisk samling i Finland på Aktiivi Kursgård Kyrkslätt

Svenska gruppen

I somras samlades medlemmar i de nordiska brukarorganisationerna till en sommarsamling i Kyrkslätt utanför Helsingfors med ca 100 deltagare från de nordiska länderna.

På invigningen hälsades alla välkomna av Virji Vesterinen vice ordförande i den finska brukarorganisationen. Han framförde i sitt hälsningstal hur viktigt det är för representanterna från de nordiska länderna att samlas och knyta nya kontakter.
Virji gav oss en historik om Kyrkslätt och dess betydelse under andra världskriget då ryssarna ockuperade det man kallade Porkalaområdet.
Under den tid som lägret varade hölls ett flertal föredrag om intressepolitiska ämnen inom psykiatrin.
Ett av föredragen hölls av Outi Ojala som är riksdagsledamot och ordförande för Nordiska rådets finländska delegation, om nordiskt samarbete.
Outi anser att den nordiska modellen är bäst och att flera länder anammat vår välfärdsmodell. Man har alltså ett växande intresse för liknande samarbete i andra länder.
Det har även konstaterats att dom största nordiska sjukdomarna är reumatism och diabetes. Dessa intresseorganisationer håller sig väl framme med lobbyverksamhet, medan de psykiska funktionshindrade inte finns med på deras lista.
Ouiti rekommenderade oss att skriva till Nordiska rådet för att göra oss hörda.

Ytterligare ett intressepolitiskt föredrag hölls av Cleas Andersson som är riksdagsman, författare och psykiatriker. Cleas talade om aktuella frågor inom mentalvården, samhällsutvecklingen
ökad utslagning, fattigdom, polariseringen samt den nya teknologin.
Han talade om specifika problem inom mentalvården, människosyn,
barn och ungdom, alkohol och droger, depressioner samt demens och problem inom vården,
Han konstaterar att man fått bättre resurser för mentalvården men tycker att man forskar i hjärnan istället för att ta reda på anledningen till varför sjukdom uppstår.

Borgå, på väg från kyrkan

Under veckan gjordes ett flertal utflykter till olika kulturmål, bl.a till Borgå en stad som synes delad med en modern stadshalva och en pittoresk gammal bebyggelse, med trånga kullerstensgator som alla leder till domkyrkan. Gatorna kantades av affärer barer mm. Så det fanns stora möjligheter att passa på att göra inköp där.

Helsingfors domkyrka

Helsingfors som besöktes två gånger, bl. a Sveaborgs fästning ett kulturmål som många hade längtat efter. En heldagsutflykt där vi hade möjligheter att gratis besöka de muséer som finns där.

Sveaborg

En picknick i det gröna ingick också i utflykten.

Från vänster Ingela, Esko, Britta

En dag bjöds vi på en och en halvtimmas vacker skärgårdsnatur med båt som avgick från Helsingfors. På båten avnjöt vi också en god lunch.

Varje kväll hade man ett program som kallades "Kvällsbiten", nordisk kulturell växelsamverkan med underhållning av olika lokala förmågor samt medverkan från respektive nordiska länder med underhållningsprogram.

Sista dagen söndag, avslutades den Nordiska sommarsamlingen med avslutningstal och nedhissning av deltagarnas nationsflaggor. Den gemensamma NFSMH:s flagga överlämnades åt arrangörerna av Nordisk sommarsamling 2004 till Sinnisbati, Färöarna.

Sammanfattningsvis har Sommarsamlingen fungerat mycket bra. Aktiivis kursgård har väl hållit måttet när det gäller service, mat rum samt de övriga anläggningarna som datarum, bastu, simhall, idrottsanläggningar mm.
De ansvariga ledarna från Finland har gjort ett gott arbete så alla var nöjda med vistelsen. Så många har oförglömliga positiva minnen med sig hem.

Esko Alt
Ledare för svenska gruppen