Aktuellt!  

 

Nyhetsbrev från Tommy Engman Riksförbundet, Här!

 


Efter vårt årsmöte den 27 april 2022 så har det blivit lite förändringar i styrelsen

Ordförande Per-Olof Tiger 070-6906691/6906700 E-post
Vice ordförande Marie-Louise Andersson 070-5807703 E-post
Kassör Bengt Norlander 070-6817582 E-post
Sekreterare: Solveig Westling 070-6026892

E-post

 

RSMH vill hjälpa till inom psykiatrin. Läs artikel här

 

    UPPMANING från RSMH Västernorrland!

 

RSMH, riksförbund för social och mental hälsa, är en ideell, partipolitiskt och obunden religiös neutral förening. RSMH lägger stor vikt vid kamratstödjande och intressepolitiskt arbete för medlemmarna. RSMH är öppen för alla som vill och brinner för frågor runt social och psykisk ohälsa. För RSMH:s utveckling behövs kunskap och erfarenheter både av proffs från vård-/stödgivare samt personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Kamratskap och utveckling i demokratisk anda ökar medlemmars livskavalitet.

Uppmaning till professionen som vill verka för bättre social och psykisk ohälsa bland unga, vuxna och äldre personer.

Gå med i era lokalföreningar i Västernorrlands kommuner, RSMH behöver Er och Era kunskaper och tillsammans kan vi verka för en lite bättre värld för personer med social och psykisk ohälsa!   

 

Per-Olof Tiger 070 690 67 00

RSMH Distrikt Västernorrland

 

 

 

Kongressuttalande angående nedskärningar av Personligt ombud
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Schizofreniförbundet, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, som båda håller sina kongresser under helgen 13-15 maj protesterar i detta gemensamma uttalande mot nedskärningar av verksamhet med Personligt ombud. Läs här!

 

Nationella Hjälplinjen

Telefon: 020-22 00 60

Behöver du någon att prata med eller fråga till råds på grund av att du drabbats av någon kris eller mår psykiskt dåligt?

För dig och även anhöriga öppnar Nationella Hjälplinjen telefonjour.

Start 8 april 2002 kl 16.00

Följande öppettider gäller:

Måndag-fredag kl 16.00-21.00
Natt fredag-lördag, lördag-söndag och söndag-måndag kl 21.00-06.00

Nationella Hjälplinjen är ett samarbete mellan:
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
Föreningen Ananke
Föreningen Balans
SPES - Suicidprevention och efterlevandestöd

RSMH:s biståndsförening

I Aktionsprogrammet står under "Internationell verksamhet" bl a att RSMH skall: inrätta en internationell fond för insamling av medel till biståndsarbetet. Ett sätt att göra detta är att bilda ne biståndsförening.

 Syftet med föreningen skall vara att samla in pengar till utökad biståndsverksamhet, men också att öka delaktigheten inom förbundet när det gäller denna verksamhet.

Pengar från föreningen skall inte bara användas för förbundets projekt utan skall också användas för att stödja föreningar och distrikt som vill starta biståndsprojekt, Detta är också ett sätt att öka delaktigheten och intresset för biståndsarbetet.

Medlemsavgiften skulle kunna se ut som t ex följande:

Anställda i RSMH                 100:-/år
Enskilda medlemmar             50:-/år
Utomstående intresserade  150:-/år
Lokalföreningar                     300:-/år
Ev andra juridiska personer 500:-/år

(Ovanstående skall vara minimibelopp; den som önskar kan förstås betala mer).

Postgironummer är: 406292-3