Protokoll!

Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa protokollen. Du kan hämta programmet gratis här

Protokol från distriktsstyrelsemöte

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2016-11-24

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2016-09-01

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2016-06-09

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2016-03-16

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2016-01-14

Protokoll fån distriktsstyrelsemöte 2015-08-20

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2015-05-23

Protokoll från konstituerande möte 2015-04-23

Protokoll från årsmöte 2015-04-23

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2015-03-19

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2015-01-20

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2014-10-21

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2014-05-10

Protokoll från Konstituerande mötet 2014-04-16

Protokoll från årsmöte 2014-04-16

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2014-03-26

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2014-01-15

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2013-12-05

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2013-10-16

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2013-08-21

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2013-06-15

Protokoll från Konstituerande mötet 2013-04-18

Protokoll från årsmöte 2013-04-18

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2012-11-28

Protokoll från distriktsstyrelsemöte2012-10-10

Protokoll från distriktsstyrelsemöte2012-08-08

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2012-06-04

Protokoll från Konstituerande mötet 2012-04-25

Protokoll från årsmötet 2012-04-25

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2012-03-08

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2011-11-24

Protokoll från distriktsstyrelsemöte 2011-08-25

Protokoll från distriktsttyrelsemöte 2011-04-28

Protokoll från Årsmötet 2011-04-13

Protokoll från Konstituerande mötet 2011-04-13

 

 

 

                               
Skriv gärna i vår gästbok!        Maila oss gärna!